Olympic tin học sinh viên lần thứ 15 (OLP 2006) đã khai mạc tại ĐH Bách Khoa Hà Nội với số thí sinh tham gia giải siêu cúp và số trường cao đẳng nhiều hơn các năm trước." /> Olympic tin học sinh viên lần thứ 15 (OLP 2006) đã khai mạc tại ĐH Bách Khoa Hà Nội với số thí sinh tham gia giải siêu cúp và số trường cao đẳng nhiều hơn các năm trước."/> Olympic tin học sinh viên lần thứ 15 (OLP 2006) đã khai mạc tại ĐH Bách Khoa Hà Nội với số thí sinh tham gia giải siêu cúp và số trường cao đẳng nhiều hơn các năm trước." />