chương trình khuyến mãi dành cho thuê bao hòa mạng mới trong thời gian từ ngày 29/3 đến 30/4/2006 của S-Fone. Lễ bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào ngày 5/5/2006 tại TP.HCM.
" /> chương trình khuyến mãi dành cho thuê bao hòa mạng mới trong thời gian từ ngày 29/3 đến 30/4/2006 của S-Fone. Lễ bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào ngày 5/5/2006 tại TP.HCM.
"/> chương trình khuyến mãi dành cho thuê bao hòa mạng mới trong thời gian từ ngày 29/3 đến 30/4/2006 của S-Fone. Lễ bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào ngày 5/5/2006 tại TP.HCM.
" />