• Thứ Sáu, 12/05/2006 17:04 (GMT+7)

  Ký hợp tác quản lý nhà nước về CNTT-TT

  Ngày 12/5/2006, tại hội nghị giao ban của Bộ Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) với các sở BCVT khu vực phía Nam được tổ chức ở TP.HCM, Sở BCVT TP.HCM đã lần lượt ký kết hợp tác với sở BCVT của hai tỉnh Gia Lai và Tây Ninh trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông.

  Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, chánh văn phòng Sở BCVT TP.HCM, sự hợp tác giữa Sở BCVT TP.HCM với các sở tỉnh nhằm khai thác tiềm năng của mỗi địa phương và phát huy sức mạnh liên kết tổng hợp. Thỏa thuận hợp tác gổm 5 nội dung chính:

  Tổ chức bộ máy - hoạt động: Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng bộ máy làm việc, cơ chế quản lý nội bộ, cơ chế hành chính "một cửa" và trong ứng dụng CNTT để quản lý điều hành.

  Quản lý nhà nước các hoạt động BCVT và Internet: Chia sẻ kinh nghiệm tham mưu UBND tỉnh, thành phố trong ban hành các văn bản qui phạm pháp luật của nhà nước và công tác triển khai thực hiện các vấn đề qui hoạch, kế hoạch phát triển, công tác thanh - kiểm tra, xử lý vi phạm, tranh chấp trong hoạt động BCVT và Internet.

  Quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT: Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong xây dựng nhiệm vụ Chính Phủ Điện Tử, triển khai thương mại điện tử và cung cấp thông tin về xu hướng phát triển CNTT - TT.

  Phát triển nguồn nhân lực: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực, chương trình đào tạo phổ cập ứng dụng CNTT, hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên nghành.

  Thu hút , tạo điều kiện cho các nhà đầu tư: Tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu công nghệ sản phẩm. Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng môi trường đầu tư và chương trình hoạt động xúc tiến.

  Đại Nguyên

  ID: O0605_1