S-Fone và SKT (Hàn Quốc), phục vụ cho thuê bao từ Hàn Quốc đến Việt Nam, kể từ hôm nay, ngày 19/5/2006, S-Fone đã chính thức cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế hai chiều tới Hàn Quốc và Đài Loan cho các thuê bao trả sau." /> S-Fone và SKT (Hàn Quốc), phục vụ cho thuê bao từ Hàn Quốc đến Việt Nam, kể từ hôm nay, ngày 19/5/2006, S-Fone đã chính thức cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế hai chiều tới Hàn Quốc và Đài Loan cho các thuê bao trả sau."/> S-Fone và SKT (Hàn Quốc), phục vụ cho thuê bao từ Hàn Quốc đến Việt Nam, kể từ hôm nay, ngày 19/5/2006, S-Fone đã chính thức cung cấp dịch vụ chuyển vùng quốc tế hai chiều tới Hàn Quốc và Đài Loan cho các thuê bao trả sau." />