gặp gỡ doanh nghiệp CNTT-TT tại Hà Nội, chiều 19/5/2005, VIA Technologies (trụ sở chính tại Đài Loan) đã đến TP.HCM và gặp gỡ một số doanh nghiệp CNTT-TT tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM.
" /> gặp gỡ doanh nghiệp CNTT-TT tại Hà Nội, chiều 19/5/2005, VIA Technologies (trụ sở chính tại Đài Loan) đã đến TP.HCM và gặp gỡ một số doanh nghiệp CNTT-TT tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM.
"/> gặp gỡ doanh nghiệp CNTT-TT tại Hà Nội, chiều 19/5/2005, VIA Technologies (trụ sở chính tại Đài Loan) đã đến TP.HCM và gặp gỡ một số doanh nghiệp CNTT-TT tại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP.HCM.
"/>