www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

" /> www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

"/> www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

" />
 • Thứ Hai, 22/05/2006 16:02 (GMT+7)

  Tinh Vân liên kết ngành thư viện Việt Nam

  Công ty Tinh Vân đã xây dựng cổng “Thư viện Việt Nam” tại địa chỉ www.thuvien.net. Đây là một portal của ngành thư viện Việt Nam với mục đích phi lợi nhuận nhằm giúp các thư viện chia sẻ kiến thức, kết nối các nguồn tài nguyên trực tuyến. Công ty Tinh Vân sẽ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ để phát triển và duy trì hoạt động cho cổng thông tin này.

  Các thành viên của "thuvien.net" sẽ được cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích cho việc phát triển thư viện của mình như: Giới thiệu về mình với các đơn vị khác và quốc tế; được chia sẻ dữ liệu biên mục với các thành viên trong "thuvien.net"; tải về các bản ghi biên mục bằng nhiều dạng thức khác nhau; tìm kiếm toàn văn trên cơ sở dữ liệu thư viện điện tử dùng chung của "thuvien.net" hoặc trên tất cả các website của Việt Nam thông qua dịch vụ VINASEEK; nhận những thông tin mới như thông tin về các hoạt động thư viện trong nước và quốc tế, thông tin về các khóa học, hội thảo khoa học… Ngoài ra còn nhiều dịch vụ khác như mua ấn phẩm trực tuyến, mượn tài liệu liên thư viện, các tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc nâng cao trình độ của các cán bộ thư viện, danh mục sách mới…

  Người dùng Internet cũng có thể tìm hiểu qua "thuvien.net" về ngành thư viện Việt Nam, về từng thư viện cụ thể mà họ quan tâm trong số các thư viện trong nước được phân cấp theo các loại hình khác nhau. Họ có thể tiếp cận nguồn thông tin khổng lồ bằng cách tra cứu trên nhiều cơ sở dữ liệu trực tuyến khác nhau, trong nước cũng như quốc tế, từ thư viện Quốc Hội Mỹ, thư viện các trường ĐH nổi tiếng thế giới.

  "Thuvien.net" là mạng liên kết ngành thư viện đầu tiên tại Việt Nam, tạo môi trường cộng tác giữa các thư viện lớn trong nước, hướng tới hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực thư viện.

  Bằng Linh

  (theo Tinh Vân)

  ID: O0605_1