Viettel Mobile sẽ tiếp tục giảm cước kể từ 1/6/2006 cho hòa mạng trả sau, đồng thời tăng gấp 6 lần thời hạn thẻ cho gói Z60." /> Viettel Mobile sẽ tiếp tục giảm cước kể từ 1/6/2006 cho hòa mạng trả sau, đồng thời tăng gấp 6 lần thời hạn thẻ cho gói Z60."/> Viettel Mobile sẽ tiếp tục giảm cước kể từ 1/6/2006 cho hòa mạng trả sau, đồng thời tăng gấp 6 lần thời hạn thẻ cho gói Z60." />