Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày game Con Đường Đế Vương – RYL (Risk Your Life) chính thức đến với game thủ Việt Nam, công ty phát hành game này đã khởi động cuộc thi viết lại truyền thuyết RYL Việt Nam cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác." /> Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày game Con Đường Đế Vương – RYL (Risk Your Life) chính thức đến với game thủ Việt Nam, công ty phát hành game này đã khởi động cuộc thi viết lại truyền thuyết RYL Việt Nam cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác."/> Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày game Con Đường Đế Vương – RYL (Risk Your Life) chính thức đến với game thủ Việt Nam, công ty phát hành game này đã khởi động cuộc thi viết lại truyền thuyết RYL Việt Nam cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác." />