S-Fone Forever với sự tham dự của ca sĩ ngôi sao hàng đang được yêu thích tại châu Á và quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim truyền hình "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full house) - Bi (Rain) cùng các ca sĩ nổi tiếng khác tại Hàn Quốc và Việt Nam trong những ngày qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ. " /> S-Fone Forever với sự tham dự của ca sĩ ngôi sao hàng đang được yêu thích tại châu Á và quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim truyền hình "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full house) - Bi (Rain) cùng các ca sĩ nổi tiếng khác tại Hàn Quốc và Việt Nam trong những ngày qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ. "/> S-Fone Forever với sự tham dự của ca sĩ ngôi sao hàng đang được yêu thích tại châu Á và quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim truyền hình "Ngôi nhà hạnh phúc" (Full house) - Bi (Rain) cùng các ca sĩ nổi tiếng khác tại Hàn Quốc và Việt Nam trong những ngày qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng yêu nhạc, đặc biệt là giới trẻ. " />