Ngày 31/05/2006 tại TP.HCM, công ty Misoft đã tổ chức hội nghị đối tác kinh doanh sản phẩm chống virus của Trend Micro. Hội nghị cũng giới thiệu các giải pháp của Trend Micro dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

" /> Ngày 31/05/2006 tại TP.HCM, công ty Misoft đã tổ chức hội nghị đối tác kinh doanh sản phẩm chống virus của Trend Micro. Hội nghị cũng giới thiệu các giải pháp của Trend Micro dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"/> Ngày 31/05/2006 tại TP.HCM, công ty Misoft đã tổ chức hội nghị đối tác kinh doanh sản phẩm chống virus của Trend Micro. Hội nghị cũng giới thiệu các giải pháp của Trend Micro dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

" />