hội thảo tại Hà Nội, Trung Tâm Phân Phối Sản Phẩm HP (FHP) thuộc công ty Phân Phối FPT – 63 Võ Văn Tần Q.3, ngày 9/6/2006, đã phối hợp với HP Việt Nam tổ chức buổi “Giới thiệu sản phẩm công nghệ mới và các chương trình thúc đẩy bán hàng” tại TP.HCM." /> hội thảo tại Hà Nội, Trung Tâm Phân Phối Sản Phẩm HP (FHP) thuộc công ty Phân Phối FPT – 63 Võ Văn Tần Q.3, ngày 9/6/2006, đã phối hợp với HP Việt Nam tổ chức buổi “Giới thiệu sản phẩm công nghệ mới và các chương trình thúc đẩy bán hàng” tại TP.HCM."/> hội thảo tại Hà Nội, Trung Tâm Phân Phối Sản Phẩm HP (FHP) thuộc công ty Phân Phối FPT – 63 Võ Văn Tần Q.3, ngày 9/6/2006, đã phối hợp với HP Việt Nam tổ chức buổi “Giới thiệu sản phẩm công nghệ mới và các chương trình thúc đẩy bán hàng” tại TP.HCM."/>