• Thứ Sáu, 30/06/2006 15:42 (GMT+7)

  Agribank chú trọng an ninh mạng

  Từ ngày 6 - 30/6/2006, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn VN (Agribank) phối hợp với học viện mạng NetPro - ITI (Viện CNTT, ĐHQG Hà Nội) tổ chức đào tạo về an ninh mạng cho cán bộ quản trị mạng ở các chi nhánh cấp 1 thuộc Agribank.

  Chương trình “An ninh mạng” của NetPro-ITI nhằm giúp các cán bộ làm công tác quản trị mạng của Agribank nâng cao hiểu biết về an ninh mạng và những giải pháp phòng vệ, giúp tận dụng đầu tư sẵn có về thiết bị định tuyến, chuyển mạch, không dây và nền tảng an ninh để tạo ra một hệ thống có khả năng xác định, ngăn ngừa và điều chỉnh thích hợp để đối phó với các hiểm họa đã biết và chưa biết; chỉ ra những nguy cơ tiềm tàng, giới thiệu những loại hình bảo mật, phương pháp phòng vệ và chiến lược CNTT-TT phù hợp.

   

  Là ngân hàng luôn chú trọng đầu tư đổi mới và ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản trị kinh doanh và phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến, Agribank xác định con ngưòi là yếu tố quyết định việc ứng dụng hiệu quả CNTT. Giải pháp chính để phát triển nguồn nhân lực là tăng cường công tác đào tạo tin học, việc đào tạo phải được phân thành nhiều đối tượng để có chương trình phù hợp, thiết thực.

   

  Hiện nay, đối với ngành tài chính - ngân hàng, an ninh mạng đã và đang là vấn đề mang tính thời sự và ngày càng quan trọng. Hệ thống ICT của ngành tài chính – ngân hàng rất lớn, và cũng giống như một tòa nhà lớn có nhiều cửa sổ, nhiều cửa ra vào, việc kiểm soát có phần khó khăn. Nhiều đơn vị chưa nghĩ đến bảo vệ thông tin nên dễ bị tấn công. Nguyên nhân là do các đơn vị này mới chỉ xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý mà chưa đầu tư cho an toàn thông tin và đào tạo chuẩn hóa cán bộ làm công tác tin học về an ninh mạng.

   

  N.H

   

  (theo NetPro-ITI)

  ID: O0606_1