Hội Tin Học Việt Nam và ban tổ chức (BTC) cuộc thi “ICT Thắp sáng niềm tin” lần thứ nhất, ngày 30/6/2006 đã tổ chức họp báo công bố diễn biến cuộc thi, đồng thời ký kết các thỏa thuận tài trợ đầu tiên cho giải." /> Hội Tin Học Việt Nam và ban tổ chức (BTC) cuộc thi “ICT Thắp sáng niềm tin” lần thứ nhất, ngày 30/6/2006 đã tổ chức họp báo công bố diễn biến cuộc thi, đồng thời ký kết các thỏa thuận tài trợ đầu tiên cho giải."/> Hội Tin Học Việt Nam và ban tổ chức (BTC) cuộc thi “ICT Thắp sáng niềm tin” lần thứ nhất, ngày 30/6/2006 đã tổ chức họp báo công bố diễn biến cuộc thi, đồng thời ký kết các thỏa thuận tài trợ đầu tiên cho giải." />