" /> "/> " />
 • Thứ Hai, 03/07/2006 15:01 (GMT+7)

  256 suất học bổng tại Hanoi–Aptech hè này

  Từ tháng 7/2006, các học viên thi đạt và nhập học khóa đào tạo "Lập trình viên quốc tế - ACCP" tại Hà Nội Aptech sẽ được nhận học bổng của trung tâm theo chương trình học bổng “Vươn cao cùng Hanoi – Aptech”. Chương trình kéo dài đến hết ngày 30/9/2006 với tổng quỹ học bổng lên tới 64.000 USD dành cho 256 suất.

  Quỹ học bổng “Vươn cao cùng Hanoi-Aptech” được tính theo thang điểm 2 môn thi GMAT và tiếng Anh (thang điểm cao nhất là 45 điểm và thấp nhất là 18 điểm). Đối với thí sinh dự thi khóa lập trình viên quốc tế 2 năm, các mức học bổng nhận được là 200 USD; 800 USD; 1.600 USD. Đối với thí sinh dự thi khóa lập trình viên quốc tế 1 năm, các mức học bổng nhận được là 100 USD; 400 USD; 800 USD. Chương trình học bổng có ý nghĩa khuyến khích các bạn trẻ yêu thích học lập trình cố gắng trong các kỳ thi xét tuyển đầu vào trong dịp hè này.

  Chương trình ACCP của Aptech cung cấp cho thị trường những chuyên gia lập trình web, chuyên gia phát triển ứng dụng Java, lập trình viên cơ sở dữ liệu sử dụng SQL Server 2000, chuyên gia mã nguồn mở, chuyên gia phát triển ứng dụng sử dụng công nghệ Advanced Java, phát triển ứng dụng trên cơ sở web sử dụng .NET hay J2EE framework, chuyên gia phát triển ứng dụng Client/Server sử dụng Oracle 8i và Developer 6, chuyên gia phân tích hệ thống, v.v...

  Hiện tại, Aptech đã cập nhật vào chương trình ACCP 2005 nhiều nội dung bổ sung so với ACCP 2003: Nâng cao và đào sâu hơn các kiến thức liên quan đến công nghệ J2EE và .NET mà trước đây ACCP 2003 chưa có như Java, JMS-Java Message Service (công nghệ này được sử dụng chủ yếu cho các thiết bị cầm tay và không dây); Đưa thêm Công Nghệ Mã Nguồn Mở vào chương trình giảng dạy; Thêm môn học Phân Tích Thiết Kế Hướng Đối Tượng và UML, một ngôn ngữ mang tính chuyên nghiệp và hiện đại.

  Hoàn thành khóa học lập trình viên quốc tế một năm, học viên được cấp bằng DISM (Diploma in Information System Manager) và trở thành Aptech Certified Visual Programmer / Database Programmer (using SQL server 2000) / Application Developer (using Advanced Java Techniques). Bằng do tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp. Học viên kết thúc khóa học ACCP 2005 hai năm tại Hanoi-Aptech sẽ được tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp bằng HDSE (Higher Diploma in Software Engineering) và trở thành Aptech Certified Systems Analyst /  Enterprise Application Developer (sử dụng .NET  và  J2EE Frameworks).

  Q.H

  (theo Hanoi-Aptech)

  ID: O0607_1