Viettel cho biết từ tháng 7 này sẽ chính thức cung cấp gói cước trả trước mới mang tên BasicCard. Đây là gói cước kết hợp tính năng, giá cước hấp dẫn của gói trả sau với sự tiện lợi đơn giản của gói trả trước. Thích hợp với khách hàng có mức sử dụng trên 150.000 đồng/tháng." /> Viettel cho biết từ tháng 7 này sẽ chính thức cung cấp gói cước trả trước mới mang tên BasicCard. Đây là gói cước kết hợp tính năng, giá cước hấp dẫn của gói trả sau với sự tiện lợi đơn giản của gói trả trước. Thích hợp với khách hàng có mức sử dụng trên 150.000 đồng/tháng."/> Viettel cho biết từ tháng 7 này sẽ chính thức cung cấp gói cước trả trước mới mang tên BasicCard. Đây là gói cước kết hợp tính năng, giá cước hấp dẫn của gói trả sau với sự tiện lợi đơn giản của gói trả trước. Thích hợp với khách hàng có mức sử dụng trên 150.000 đồng/tháng."/>