Sau khi trang bị tường lửa, các phần mềm chống virus, các DN có chắc rằng hệ thống thông tin của mình có thể an toàn và được bảo mật trước những đe dọa từ Internet? Câu hỏi được giải đáp phần nào tại hội thảo “Lỗ thủng trên túi tiền của doanh nghiệp” do IT Solution, Hội Doanh Nghiệp Trẻ, CLB 2030 và CLB Doanh Nhân Sài Gòn đồng tổ chức vào ngày 21/7/2006 tại TP.HCM.

" /> Sau khi trang bị tường lửa, các phần mềm chống virus, các DN có chắc rằng hệ thống thông tin của mình có thể an toàn và được bảo mật trước những đe dọa từ Internet? Câu hỏi được giải đáp phần nào tại hội thảo “Lỗ thủng trên túi tiền của doanh nghiệp” do IT Solution, Hội Doanh Nghiệp Trẻ, CLB 2030 và CLB Doanh Nhân Sài Gòn đồng tổ chức vào ngày 21/7/2006 tại TP.HCM.

"/> Sau khi trang bị tường lửa, các phần mềm chống virus, các DN có chắc rằng hệ thống thông tin của mình có thể an toàn và được bảo mật trước những đe dọa từ Internet? Câu hỏi được giải đáp phần nào tại hội thảo “Lỗ thủng trên túi tiền của doanh nghiệp” do IT Solution, Hội Doanh Nghiệp Trẻ, CLB 2030 và CLB Doanh Nhân Sài Gòn đồng tổ chức vào ngày 21/7/2006 tại TP.HCM.

" />