Tại TP.HCM, ngày 21/7/2006, Viettel Mobile đã công bố mốc son đạt 4 triệu thuê bao. Đồng thời long trọng tổ chức buổi lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng 6 xe INNOVA trong đợt khuyến mại từ ngày 27/5/2006 đến 10/7/2006." /> Tại TP.HCM, ngày 21/7/2006, Viettel Mobile đã công bố mốc son đạt 4 triệu thuê bao. Đồng thời long trọng tổ chức buổi lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng 6 xe INNOVA trong đợt khuyến mại từ ngày 27/5/2006 đến 10/7/2006."/> Tại TP.HCM, ngày 21/7/2006, Viettel Mobile đã công bố mốc son đạt 4 triệu thuê bao. Đồng thời long trọng tổ chức buổi lễ trao thưởng cho các khách hàng may mắn trúng 6 xe INNOVA trong đợt khuyến mại từ ngày 27/5/2006 đến 10/7/2006." />