600.000 USD là số tiền mà Samsung Châu Á chính thức tài trợ cho chương trình Digital Hope tại 7 nước trong khu vực. Nội dung này được công bố trong buổi lễ phát động về chương trình tại Hà Nội ngày 1/8/2006 vừa qua. " /> 600.000 USD là số tiền mà Samsung Châu Á chính thức tài trợ cho chương trình Digital Hope tại 7 nước trong khu vực. Nội dung này được công bố trong buổi lễ phát động về chương trình tại Hà Nội ngày 1/8/2006 vừa qua. "/> 600.000 USD là số tiền mà Samsung Châu Á chính thức tài trợ cho chương trình Digital Hope tại 7 nước trong khu vực. Nội dung này được công bố trong buổi lễ phát động về chương trình tại Hà Nội ngày 1/8/2006 vừa qua. " />