tặng 100% giá trị tài khoản bộ SIM kit khi hoà mạng mới, tặng 100% phí thuê bao/phí chuyển đổi hình thức sử dụng, hoàn trả 100% cước phí sử dụng, S-Fone gia hạn chương trình thêm 1 tháng. Song song đó, S-Fone đang chuẩn bị ra mắt gói cước mới, với nội dung còn hấp dẫn hơn gói cước Forever." /> tặng 100% giá trị tài khoản bộ SIM kit khi hoà mạng mới, tặng 100% phí thuê bao/phí chuyển đổi hình thức sử dụng, hoàn trả 100% cước phí sử dụng, S-Fone gia hạn chương trình thêm 1 tháng. Song song đó, S-Fone đang chuẩn bị ra mắt gói cước mới, với nội dung còn hấp dẫn hơn gói cước Forever."/> tặng 100% giá trị tài khoản bộ SIM kit khi hoà mạng mới, tặng 100% phí thuê bao/phí chuyển đổi hình thức sử dụng, hoàn trả 100% cước phí sử dụng, S-Fone gia hạn chương trình thêm 1 tháng. Song song đó, S-Fone đang chuẩn bị ra mắt gói cước mới, với nội dung còn hấp dẫn hơn gói cước Forever." />