Forever – không hết hạn gọi còn mãi hạn nghe và gói cước Free 1 – gọi miễn phí không giới hạn đến 1 thuê bao S-Fone được chỉ định trước.
" /> Forever – không hết hạn gọi còn mãi hạn nghe và gói cước Free 1 – gọi miễn phí không giới hạn đến 1 thuê bao S-Fone được chỉ định trước.
"/> Forever – không hết hạn gọi còn mãi hạn nghe và gói cước Free 1 – gọi miễn phí không giới hạn đến 1 thuê bao S-Fone được chỉ định trước.
" />