Canon, nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ hình ảnh, ngày 18/8/2006 đã trao tặng 100.000 USD nhằm góp phần giúp đỡ, cải tiến và hiện đại hóa kỹ thuật y học ngành nhãn khoa tại Việt Nam." /> Canon, nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ hình ảnh, ngày 18/8/2006 đã trao tặng 100.000 USD nhằm góp phần giúp đỡ, cải tiến và hiện đại hóa kỹ thuật y học ngành nhãn khoa tại Việt Nam."/> Canon, nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ hình ảnh, ngày 18/8/2006 đã trao tặng 100.000 USD nhằm góp phần giúp đỡ, cải tiến và hiện đại hóa kỹ thuật y học ngành nhãn khoa tại Việt Nam." />