LG SD-820 với nhiều tính năng. Đồng thời, S-Fone cũng tung ra một chương trình ưu đãi đặc biệt, đem lại cơ hội tiết kiệm chi phí cho khách hàng khi mua các mẫu máy LG SD-820 và VK 210C.  " /> LG SD-820 với nhiều tính năng. Đồng thời, S-Fone cũng tung ra một chương trình ưu đãi đặc biệt, đem lại cơ hội tiết kiệm chi phí cho khách hàng khi mua các mẫu máy LG SD-820 và VK 210C.  "/> LG SD-820 với nhiều tính năng. Đồng thời, S-Fone cũng tung ra một chương trình ưu đãi đặc biệt, đem lại cơ hội tiết kiệm chi phí cho khách hàng khi mua các mẫu máy LG SD-820 và VK 210C.  " />