Sau một thời gian cung cấp thử nghiệm và hoàn thiện, mạng 098 vừa chính thức cung cấp dịch vụ GPRS tới tất cả thuê bao trả trước và trả sau trên toàn mạng. Trước mắt, Viettel Mobile cung cấp GPRS tại Hà Nội và TP.HCM, sau đó sẽ triển khai trên toàn quốc." /> Sau một thời gian cung cấp thử nghiệm và hoàn thiện, mạng 098 vừa chính thức cung cấp dịch vụ GPRS tới tất cả thuê bao trả trước và trả sau trên toàn mạng. Trước mắt, Viettel Mobile cung cấp GPRS tại Hà Nội và TP.HCM, sau đó sẽ triển khai trên toàn quốc."/> Sau một thời gian cung cấp thử nghiệm và hoàn thiện, mạng 098 vừa chính thức cung cấp dịch vụ GPRS tới tất cả thuê bao trả trước và trả sau trên toàn mạng. Trước mắt, Viettel Mobile cung cấp GPRS tại Hà Nội và TP.HCM, sau đó sẽ triển khai trên toàn quốc." />