Theo thông báo mới nhất từ văn phòng tập đoàn FPT, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trương Gia Bình đã đồng ý cấp 50 suất học bổng toàn phần trị giá hơn 10.000 USD mỗi suất cho các sinh viên khóa 1 của trường ĐH FPT. " /> Theo thông báo mới nhất từ văn phòng tập đoàn FPT, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trương Gia Bình đã đồng ý cấp 50 suất học bổng toàn phần trị giá hơn 10.000 USD mỗi suất cho các sinh viên khóa 1 của trường ĐH FPT. "/> Theo thông báo mới nhất từ văn phòng tập đoàn FPT, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Trương Gia Bình đã đồng ý cấp 50 suất học bổng toàn phần trị giá hơn 10.000 USD mỗi suất cho các sinh viên khóa 1 của trường ĐH FPT. " />