Tại Hà Nội, ngày 24/8/2006, ông Nick Donofrio, phó chủ tịch điều hành của IBM đã gặp gỡ thứ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trần Văn Nhung, trường CĐ Sư Phạm Nhà Trẻ Mẫu Giáo Trung Ương và trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên, nơi đang triển khai chương trình “Nhà Thám Hiểm” (KidSmart) của IBM." /> Tại Hà Nội, ngày 24/8/2006, ông Nick Donofrio, phó chủ tịch điều hành của IBM đã gặp gỡ thứ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trần Văn Nhung, trường CĐ Sư Phạm Nhà Trẻ Mẫu Giáo Trung Ương và trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên, nơi đang triển khai chương trình “Nhà Thám Hiểm” (KidSmart) của IBM."/> Tại Hà Nội, ngày 24/8/2006, ông Nick Donofrio, phó chủ tịch điều hành của IBM đã gặp gỡ thứ trưởng Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trần Văn Nhung, trường CĐ Sư Phạm Nhà Trẻ Mẫu Giáo Trung Ương và trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên, nơi đang triển khai chương trình “Nhà Thám Hiểm” (KidSmart) của IBM." />