Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

" /> Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

"/> Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

" />
 • Thứ Hai, 28/08/2006 10:04 (GMT+7)

  Ban Khoa Giáo T.Ư thành lập phòng thí nghiệm nguồn mở

  Ban Khoa Giáo Trung Ương, ngày 24/8/2006, đã ký thỏa thuận hợp tác với Intel trong việc thành lập một phòng thí nghiệm nguồn mở (Open Lab). Biên bản thỏa thuận này có thời hạn 5 năm.

  Phòng thí nghiệm phần mềm nguồn mở (OpenLab) sẽ chạy trên nền tảng của Intel và sẽ là điểm trung tâm cho việc thực hiện các tiểu dự án phần mềm nguồn mở của Ban Khoa Giáo Trung Ương. Theo kế hoạch, Ban Khoa Giáo Trung Ương sẽ chuyển đổi các máy tính đang hoạt động trên nền tảng của Intel sang vận hành trong môi trường phần mềm nguồn mở trong 3 năm đầu tiên của việc hợp tác này. Intel sẽ hỗ trợ các công việc khảo sát kỹ thuật, lắp đặt thiết bị, đào tạo về công cụ phần mềm, thẩm định các giải pháp ứng dụng, xây dựng, triển khai, tài liệu kỹ thuật cho tất cả các hoạt động được tiến hành.

  Kế hoạch này phù hợp với chủ trương chung của Đảng nhằm phát triển các sáng kiến góp phần xây dựng chính phủ điện tử như đã nêu trong chương trình Quốc Gia về “Xây dựng và phát triển phần mềm nguồn mở” của Việt Nam giai đoạn 2004 – 2008.

   

  Hiện Ban Khoa Giáo Trung Ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam về các chủ trương, chính sách lớn trong lĩnh vực khoa giáo; được Ban Chỉ Đạo CNTT Cơ Quan Đảng ủy quyền trong việc thực hiện dự án đào tạo CNTT và phối hợp với các đối tác quốc tế để áp dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan Đảng.

   

  Hạnh Lê

  ID: O0608_1