Vừa qua vào ngày 31/08 kênh truyền hình MTV đã trao giải thường âm nhạc Moon Men dành cho video game. 2 hãng game Bethesda và Atari đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để dành được 2 giải thưởng cao nhất cho thể loại video game.

" /> Vừa qua vào ngày 31/08 kênh truyền hình MTV đã trao giải thường âm nhạc Moon Men dành cho video game. 2 hãng game Bethesda và Atari đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để dành được 2 giải thưởng cao nhất cho thể loại video game.

"/> Vừa qua vào ngày 31/08 kênh truyền hình MTV đã trao giải thường âm nhạc Moon Men dành cho video game. 2 hãng game Bethesda và Atari đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để dành được 2 giải thưởng cao nhất cho thể loại video game.

" />