Forever Couple vừa được giới thiệu trung tuần tháng 8/2006, S-Fone công bố chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 31/10/2006 dành cho các thuê bao mới đăng ký sử dụng gói cước này. Sẽ có 12 giải thưởng tương đương 12 chuyến du lịch trọn gói 6 ngày 5 đêm tới Hàn Quốc, dành cho 2 người vào dịp Giáng Sinh 2006." /> Forever Couple vừa được giới thiệu trung tuần tháng 8/2006, S-Fone công bố chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 31/10/2006 dành cho các thuê bao mới đăng ký sử dụng gói cước này. Sẽ có 12 giải thưởng tương đương 12 chuyến du lịch trọn gói 6 ngày 5 đêm tới Hàn Quốc, dành cho 2 người vào dịp Giáng Sinh 2006."/> Forever Couple vừa được giới thiệu trung tuần tháng 8/2006, S-Fone công bố chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 31/10/2006 dành cho các thuê bao mới đăng ký sử dụng gói cước này. Sẽ có 12 giải thưởng tương đương 12 chuyến du lịch trọn gói 6 ngày 5 đêm tới Hàn Quốc, dành cho 2 người vào dịp Giáng Sinh 2006." />