Sáng chủ nhật ngày 19/09/2006, tại TP.HCM, trung tâm đào tạo công nghệ mạng Việt Chuyên đã tổ chức hội thảo “Quản trị mạng và nghề quản trị bảo mật hệ thống mạng”. Sự kiện đã thu hút hơn 200 sinh viên tham dự.

" /> Sáng chủ nhật ngày 19/09/2006, tại TP.HCM, trung tâm đào tạo công nghệ mạng Việt Chuyên đã tổ chức hội thảo “Quản trị mạng và nghề quản trị bảo mật hệ thống mạng”. Sự kiện đã thu hút hơn 200 sinh viên tham dự.

"/> Sáng chủ nhật ngày 19/09/2006, tại TP.HCM, trung tâm đào tạo công nghệ mạng Việt Chuyên đã tổ chức hội thảo “Quản trị mạng và nghề quản trị bảo mật hệ thống mạng”. Sự kiện đã thu hút hơn 200 sinh viên tham dự.

" />