Ban tổ chức (BCT) cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ Việt Nam" (TTVN), ngày 21/9/2006, đã có cuộc họp báo công bố thông tin về TTVN 2006. Năm nay, cuộc thi sẽ tiếp tục theo đuổi khẩu hiệu “Tích hợp công nghệ - Liên kết bạn bè”." /> Ban tổ chức (BCT) cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ Việt Nam" (TTVN), ngày 21/9/2006, đã có cuộc họp báo công bố thông tin về TTVN 2006. Năm nay, cuộc thi sẽ tiếp tục theo đuổi khẩu hiệu “Tích hợp công nghệ - Liên kết bạn bè”."/> Ban tổ chức (BCT) cuộc thi sản phẩm phần mềm "Trí tuệ Việt Nam" (TTVN), ngày 21/9/2006, đã có cuộc họp báo công bố thông tin về TTVN 2006. Năm nay, cuộc thi sẽ tiếp tục theo đuổi khẩu hiệu “Tích hợp công nghệ - Liên kết bạn bè”." />