Từ ngày 21/9 đến 26/9, Viettel đã tổ chức đoàn khảo sát chất lượng sóng tại “nóc nhà Đông Dương”, đỉnh Phanxipang có độ cao trên 3000 mét. Tham gia đoàn có phóng viên của một số báo tại Hà Nội." /> Từ ngày 21/9 đến 26/9, Viettel đã tổ chức đoàn khảo sát chất lượng sóng tại “nóc nhà Đông Dương”, đỉnh Phanxipang có độ cao trên 3000 mét. Tham gia đoàn có phóng viên của một số báo tại Hà Nội."/> Từ ngày 21/9 đến 26/9, Viettel đã tổ chức đoàn khảo sát chất lượng sóng tại “nóc nhà Đông Dương”, đỉnh Phanxipang có độ cao trên 3000 mét. Tham gia đoàn có phóng viên của một số báo tại Hà Nội." />