• Thứ Ba, 31/10/2006 09:53 (GMT+7)

  Đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển APEC

  Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006 sắp diễn ra tại Hà Nội. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quan hệ hợp tác giữa ngành Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) VN với các nền kinh tế thành viên APEC, cũng như sự chuẩn bị của ngành BCVT VN cho sự kiện trọng đại này, tạp chí đã có cuộc phỏng vấn thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai.

  Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006 sắp diễn ra tại Hà Nội. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quan hệ hợp tác giữa ngành Bưu Chính Viễn Thông (BCVT) VN với các nền kinh tế thành viên APEC, cũng như sự chuẩn bị của ngành BCVT VN cho sự kiện trọng đại này, tạp chí đã có cuộc phỏng vấn thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai.

  Xin ông cho biết về mối quan hệ hợp tác giữa ngành BCVT VN với ngành BCVT của các nền kinh tế thành viên APEC thời gian qua?

   
    Ông Trần Đức Lai

  Hợp tác VT-CNTT APEC bắt đầu được thực hiện từ năm 1990 theo quyết định tại Hội Nghị Quan Chức Cấp Cao APEC lần 2. Kể từ đó đến nay, hợp tác VT-CNTT trong APEC được thực hiện thông qua tiến trình Hội Nghị Bộ Trưởng VT-CNTT (APEC TELMIN), Hội Nghị Quan Chức Cao Cấp (APEC TELSOM) và Cuộc Họp Nhóm Công Tác (APEC TELWG).

  Kết quả của hoạt động hợp tác VT-CNTT APEC là việc thực hiện hàng loạt các dự án, đề xuất hợp tác trong 4 lĩnh vực quan trọng, đó là: xây dựng và thực hiện chiến lược an ninh mạng, tạo thuận lợi cho giao dịch thương mại trong môi trường Internet; xây dựng nguyên tắc về phát triển băng thông rộng chuẩn bị cho việc ứng dụng các dịch vụ mới; xây dựng và thực hiện các nguyên tắc về hài hòa và tăng cường năng lực thực thi của công tác quản lý, thực hiện thỏa thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận hợp chuẩn thiết bị VT; thực hiện hàng loạt các dự án đào tạo, hội thảo chuyên đề về an toàn an ninh thông tin, chính phủ điện tử, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội thông tin APEC.

  Ngành BCVT VN đã tham gia tất cả các lĩnh vực của ngành VT-CNTT APEC. Thông qua hợp tác với APEC, chúng ta đã có cơ hội tiếp cận với hàng loạt vấn đề mới như mở cửa thị trường, quản lý trong môi trường hội tụ công nghệ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...

  Trong những hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả rất thiết thực mà chúng ta đã thực hiện, có thể kể đến việc VN tham gia thỏa thuận công nhận lẫn nhau về "Chứng nhận hợp chuẩn thiết bị VT" (TEL MRA). Việc tham gia pha đầu của TEL MRA về công nhận kết quả đo thử thiết bị cho phép cơ quan quản lý VN tận dụng năng lực đo kiểm của nước ngoài để tăng cường kiểm soát chất lượng đa số thiết bị VT nhập khẩu. Hợp tác APEC cũng đã thúc đẩy đáng kể các hoạt động chống tội phạm mạng. Ngành BCVT VN cũng đã tranh thủ được sự hỗ trợ kỹ thuật của APEC trong lĩnh vực này.

  Ngoài ra, VN đã tham gia đồng chủ trì hàng loạt các sáng kiến về hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, lãnh đạo thông tin của Chính Phủ, quản lý nhà nước về thông tin và VT, an toàn thông tin. Việc đưa ra những sáng kiến trong các lĩnh vực kể trên tạo điều kiện cho cán bộ VN nâng cao được trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp. Từ năm 2003, VN liên tục cử đại diện là phó chủ tịch nhóm công tác tham gia điều hành các hoạt động của APEC TELWG.

  Phát huy những kết quả đó, , ngành BCVT VN sẽ hợp tác với các nền kinh tế thành viên APEC ở những lĩnh vực nào?

  Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính: hợp tác phát triển, thuận lợi hoá thương mại và phát triển nguồn nhân lực. Trong vấn đề hợp tác phát triển, chúng tôi sẽ chủ động đề xuất, tham gia các dự án trong lĩnh vực này để học tập các kinh nghiệm về quản lý trong môi trường hội tụ công nghệ, đồng thời tạo điều kiện cho các DN mở rộng quan hệ, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng cũng như giảm giá thành sản phẩm.

  Với vấn đề thuận lợi hóa thương mại, chúng tôi sẽ hợp tác với ngành BCVT của các nền kinh tế APEC để tạo điều kiện cho các tổ chức, DN VN tham gia vào các dự án về an toàn, an ninh thông tin hướng tới triển khai thành công  chính phủ điện tử, TMĐT tại VN. Và, một vấn đề nữa không kém phần quan trọng, đó là phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi sẽ phối hợp với các dự án của APEC để tổ chức hội thảo, đào tạo cũng như tạo điều kiện cho cán bộ ngành BCVT VN tham gia tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quản lý tiên tiến trên thế giới.

  Ngành BCVT VN đã có những đóng góp và có sáng kiến gì cho việc chuẩn bị cho APEC Việt Nam 2006 và Hội Nghị Cấp Cao APEC 2006, thưa ông?

  Với tính chất và quy mô của Hội Nghị Cấp Cao APEC Việt Nam 2006, công tác chuẩn bị cho APEC được ngành BCVT đặc biệt chú trọng. Bộ BCVT đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại Giao, Bộ Thương Mại trong quá trình xây dựng chủ đề chính, chủ đề phụ và các vấn đề ưu tiên về VT và CNTT cho năm APEC 2006 và Hội Nghị Cấp Cao APEC 2006. Một trong những ưu tiên của APEC 2006 là "Nâng cao năng lực hội nhập thông qua phát triển nguồn nhân lực CNTT và thúc đẩy hợp tác vì sự phát triển". Bên cạnh đó, BCVT VN cũng đã tham gia xây dựng nhiều đề xuất tại Cuộc Họp Nhóm Công Tác về chương trình trọng tâm cho hoạt động của nhóm trong năm 2006.

  Ngoài ra, với trách nhiệm là thành viên của Uỷ Ban Quốc Gia về APEC 2006, Bộ BCVT đã và đang tích cực hợp tác với các bộ, ngành liên quan trong công tác tuyên truyền phổ biến, chuẩn bị vật chất, hậu cần, đảm bảo thông tin đóng góp vào thành công chung của VN cho sự kiện. Để chào mừng sự kiện quan trọng này, Bộ BCVT cũng đã quyết định phát hành bộ tem bưu chính chào mừng năm APEC Việt Nam và Hội Nghị Cấp Cao APEC 2006.

    Trong năm APEC Việt Nam 2006, ngành BCVT VN đã và đang cùng với các nền kinh tế thành viên APEC triển khai một số hoạt động sau:
  Xây dựng chiến lược của APEC về bảo đảm một môi trường trực tuyến, tin cậy và bền vững. Đây là một chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với các nền kinh tế APEC. Chiến lược này đã được chấp thuận tại kỳ họp SOM III/2005 và được các bộ trưởng APEC thừa nhận.
  Chiến lược và hướng dẫn phát triển hệ thống báo động thiên tai (i-DWS) dựa trên VT - CNTT của APEC. Hiện nay, dự án đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chia sẻ thông tin, giáo dục và đào tạo. Các nền kinh tế APEC cũng đang tiến hành khảo sát thêm về tình hình xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai nhằm hoàn thiện chiến lược.
  Tổ chức hội nghị bàn tròn về VT-CNTT. Đây là mô hình mang tính thử nghiệm và là cơ hội tốt để DN và cơ quan quản lý trao đổi thông tin liên quan phát triển thị trường.
  Tổ chức diễn đàn APEC về thư rác và các nguy cơ liên quan. Diễn đàn này hướng tới mục tiêu nhấn mạnh tính nguy hiểm của vấn đề thư rác và ảnh hưởng của nó đến an ninh mạng. Diễn đàn sẽ tiếp tục thúc đẩy việc hợp tác giữa các nền kinh tế APEC trong các hoạt động chống nạn thư rác. Đây cũng là một bước tiếp theo sau khi bản "Các nguyên tắc và hướng dẫn của APEC cho các hành động chống lại thư rác" đã được phê chuẩn và là phụ lục đính kèm "Chương trình hành động LIMA" – chương trình hành động được các bộ trưởng VT-CNTT APEC thông qua tại APEC TELMIN 6 (Peru, tháng 6/2005).
  Triển khai các hoạt động đào tạo về quản lý. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước mới thành lập các kiến thức cơ bản về công tác quản lý.
   

  Nguyễn Thoa (thực hiện)

  ID: B0611_11