Ngày 29/9/2006, công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và công ty FPT đã chính thức khởi động dự án “Hệ thống thông tin Quản lý Kinh doanh – 2nd ERP” nhằm chuyển đổi hệ thống kinh doanh hiện thời của Vinamilk sang giải pháp quản lý dựa trên nền tảng SAP và Solomon. " /> Ngày 29/9/2006, công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và công ty FPT đã chính thức khởi động dự án “Hệ thống thông tin Quản lý Kinh doanh – 2nd ERP” nhằm chuyển đổi hệ thống kinh doanh hiện thời của Vinamilk sang giải pháp quản lý dựa trên nền tảng SAP và Solomon. "/> Ngày 29/9/2006, công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và công ty FPT đã chính thức khởi động dự án “Hệ thống thông tin Quản lý Kinh doanh – 2nd ERP” nhằm chuyển đổi hệ thống kinh doanh hiện thời của Vinamilk sang giải pháp quản lý dựa trên nền tảng SAP và Solomon. " />