Từ 1/10/2006, Viettel Mobile chính thức đưa vào sử dụng đầu số 097 song song với đầu số 098 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thuê bao." /> Từ 1/10/2006, Viettel Mobile chính thức đưa vào sử dụng đầu số 097 song song với đầu số 098 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thuê bao."/> Từ 1/10/2006, Viettel Mobile chính thức đưa vào sử dụng đầu số 097 song song với đầu số 098 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thuê bao." />