Tại Hà Nội, ngày 12/10/2006, Viettel Mobile đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và công bố sự kiện đã đạt 5 triệu thuê bao." /> Tại Hà Nội, ngày 12/10/2006, Viettel Mobile đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và công bố sự kiện đã đạt 5 triệu thuê bao."/> Tại Hà Nội, ngày 12/10/2006, Viettel Mobile đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và công bố sự kiện đã đạt 5 triệu thuê bao." />