Từ ngày 10/10/2006 đến hết ngày 10/11/2006, HR Vietnam tổ chức cuộc thi “Nghề nghiệp lý tưởng của bạn” với sự tài trợ của Snet-Card SPT. " /> Từ ngày 10/10/2006 đến hết ngày 10/11/2006, HR Vietnam tổ chức cuộc thi “Nghề nghiệp lý tưởng của bạn” với sự tài trợ của Snet-Card SPT. "/> Từ ngày 10/10/2006 đến hết ngày 10/11/2006, HR Vietnam tổ chức cuộc thi “Nghề nghiệp lý tưởng của bạn” với sự tài trợ của Snet-Card SPT. " />