dịch vụ truyền dữ liệu cao cấp VOD/MOD (xem phim, truyền hình/nghe nhạc trực tiếp trên ĐTDĐ) và Mobile Internet (Internet di động - kết nối Internet cho máy tính bằng điện thoại hòa mạng S-Fone), S-Fone đã thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 9/10 đến hết ngày 30/11/2006 dành cho các khách hàng hòa mạng mới và các khách hàng hiện hữu của mạng 095.
" /> dịch vụ truyền dữ liệu cao cấp VOD/MOD (xem phim, truyền hình/nghe nhạc trực tiếp trên ĐTDĐ) và Mobile Internet (Internet di động - kết nối Internet cho máy tính bằng điện thoại hòa mạng S-Fone), S-Fone đã thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 9/10 đến hết ngày 30/11/2006 dành cho các khách hàng hòa mạng mới và các khách hàng hiện hữu của mạng 095.
"/> dịch vụ truyền dữ liệu cao cấp VOD/MOD (xem phim, truyền hình/nghe nhạc trực tiếp trên ĐTDĐ) và Mobile Internet (Internet di động - kết nối Internet cho máy tính bằng điện thoại hòa mạng S-Fone), S-Fone đã thực hiện chương trình khuyến mãi từ ngày 9/10 đến hết ngày 30/11/2006 dành cho các khách hàng hòa mạng mới và các khách hàng hiện hữu của mạng 095.
" />