Thế Giới CNTT Hà Nội (Hanoi IT World) phối hợp với Hiệp Hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (VINASA) và tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam tổ chức." /> Thế Giới CNTT Hà Nội (Hanoi IT World) phối hợp với Hiệp Hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (VINASA) và tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam tổ chức."/> Thế Giới CNTT Hà Nội (Hanoi IT World) phối hợp với Hiệp Hội Doanh Nghiệp Phần Mềm Việt Nam (VINASA) và tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World Vietnam tổ chức." />