• Thứ Sáu, 27/10/2006 11:03 (GMT+7)

  Giúp nông dân truy cập thông tin thị trường

  Nông dân tại một số địa phương Việt Nam từ nay sẽ có thể truy cập thông tin cập nhật về thị trường và giá cả tại các trung tâm thông tin cơ sở. Đây là một sáng kiến do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (NN&PTNT), Intel Việt Nam và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) khởi xướng, theo tin phát đi từ Intel ngày 26/10/2006.

  Nông dân sẽ có thể biết được tình hình giá cả nông sản, thời tiết, thông tin về thị trường nông sản trong nước và thế giới, tham khảo thông tin khoa học và công nghệ nông nghiệp tiên tiến. Hơn thế, nông dân cũng có thể nhờ nhân viên điều hành trung tâm điền các mẫu văn bản hành chính trực tuyến giúp họ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

  Ký kết hợp tác giữa UNDP & Intel
  Là một phần của chương trình hợp tác giữa Bộ NN&PTNT và UNDP về cải cách hành chính, Intel Việt Nam sẽ cung cấp 13 bộ máy tính cá nhân cho 13 trung tâm thông tin nông thôn tại 10 tỉnh. Tại 10 tỉnh này, thông tin thị trường nông nghiệp và giá nông sản sẽ được phát trên hệ thống truyền thông cộng đồng.

  Chương trình hợp tác giữa UNDP và Bộ NN&PTNT nhằm hiện đại hóa các viện, củng cố trình độ nhân lực, và minh bạch tài chính. Sự đóng góp của Intel sẽ giúp Bộ NN&PTNT nâng cao năng lực về cung cấp thông tin và các dịch vụ thông tin nông nghiệp cho nông dân cả nước dựa trên nhu cầu của họ và điều này cũng sẽ giúp cho nông dân làm giàu từ nông nghiệp.

  Đối với Intel, dự án này là một phần của chương trình World Ahead hỗ trợ các sáng kiến nhằm đẩy nhanh ứng dụng công nghệ và triển khai giáo dục cho người dân tại các cộng đồng đang phát triển. Máy tính cộng đồng của Intel (The Intel - powered Community PC) sẽ đưa công nghệ tiếp cận với những vùng sâu, vùng xa, những vùng thời tiết và điện áp không ổn định thường cản trở những chiếc máy vi tính bình thường hoạt động.

  Dự án thử nghiệm sẽ giúp cho các bên hiểu rõ hơn về việc ứng dụng CNTT cho phát triển nông thôn Việt Nam. Dự án cũng tiến hành đánh giá các mô hình thay thế giúp kéo dài tính sự ổn định tài chính cho cơ sở vật chất về CNTT bao gồm sự tham gia của các tổ chức liên quan, các nguồn đầu tư đảm bảo lợi ích lâu dài cho cộng đồng.

  ND

  (theo Intel)

  ID: O0610_1