sự kiện đã thành công tốt đẹp với 6.722 cuộc gặp gỡ, 918 bản ghi nhớ và 25 hợp đồng được ký tổng trị giá 70,323 tỷ đồng; 9 đơn vị 5 năm liền tham gia SoftMart và 9 đơn vị tích cực tham gia TechMart nhiều năm qua đã được trao kỷ niệm chương…

" /> sự kiện đã thành công tốt đẹp với 6.722 cuộc gặp gỡ, 918 bản ghi nhớ và 25 hợp đồng được ký tổng trị giá 70,323 tỷ đồng; 9 đơn vị 5 năm liền tham gia SoftMart và 9 đơn vị tích cực tham gia TechMart nhiều năm qua đã được trao kỷ niệm chương…

"/> sự kiện đã thành công tốt đẹp với 6.722 cuộc gặp gỡ, 918 bản ghi nhớ và 25 hợp đồng được ký tổng trị giá 70,323 tỷ đồng; 9 đơn vị 5 năm liền tham gia SoftMart và 9 đơn vị tích cực tham gia TechMart nhiều năm qua đã được trao kỷ niệm chương…

" />