Từ ngày 1/11 tới 31/12/2006, khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ ADSL và điện thoại cố định Viettel Telephone trên toàn quốc sẽ được hưởng chương trình khuyến mại đặc biệt: “Truy cập thoả thuê, trò chuyện say mê” nhân dịp Viettel nâng cấp băng thông quốc tế lên gấp đôi so với hiện tại. " /> Từ ngày 1/11 tới 31/12/2006, khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ ADSL và điện thoại cố định Viettel Telephone trên toàn quốc sẽ được hưởng chương trình khuyến mại đặc biệt: “Truy cập thoả thuê, trò chuyện say mê” nhân dịp Viettel nâng cấp băng thông quốc tế lên gấp đôi so với hiện tại. "/> Từ ngày 1/11 tới 31/12/2006, khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ ADSL và điện thoại cố định Viettel Telephone trên toàn quốc sẽ được hưởng chương trình khuyến mại đặc biệt: “Truy cập thoả thuê, trò chuyện say mê” nhân dịp Viettel nâng cấp băng thông quốc tế lên gấp đôi so với hiện tại. " />