Dự kiến sẽ có trên 600 cửa hàng bán điện thoại di động (ĐTDĐ) do Viettel mở trên toàn quôc trong năm 2007." /> Dự kiến sẽ có trên 600 cửa hàng bán điện thoại di động (ĐTDĐ) do Viettel mở trên toàn quôc trong năm 2007."/> Dự kiến sẽ có trên 600 cửa hàng bán điện thoại di động (ĐTDĐ) do Viettel mở trên toàn quôc trong năm 2007." />