Hà Nội, ngày 1/11/2006, tại trụ sở Bộ Tài Chính, tập đoàn ADC KRONE cùng công ty TM Công Nghệ Quang Dũng (QD.tek) và công ty FPT FIS đã trao "Chứng nhận bảo hành 20 + 5 năm" cho hệ thống cáp cấu trúc tại tòa nhà trụ sở cục Tin Học và Thống Kê Tài Chính - Bộ Tài Chính." /> Hà Nội, ngày 1/11/2006, tại trụ sở Bộ Tài Chính, tập đoàn ADC KRONE cùng công ty TM Công Nghệ Quang Dũng (QD.tek) và công ty FPT FIS đã trao "Chứng nhận bảo hành 20 + 5 năm" cho hệ thống cáp cấu trúc tại tòa nhà trụ sở cục Tin Học và Thống Kê Tài Chính - Bộ Tài Chính."/> Hà Nội, ngày 1/11/2006, tại trụ sở Bộ Tài Chính, tập đoàn ADC KRONE cùng công ty TM Công Nghệ Quang Dũng (QD.tek) và công ty FPT FIS đã trao "Chứng nhận bảo hành 20 + 5 năm" cho hệ thống cáp cấu trúc tại tòa nhà trụ sở cục Tin Học và Thống Kê Tài Chính - Bộ Tài Chính." />