Nam trong buổi họp báo diễn ra ngày 8/11/2006 tại Hà Nội." /> Nam trong buổi họp báo diễn ra ngày 8/11/2006 tại Hà Nội."/> Nam trong buổi họp báo diễn ra ngày 8/11/2006 tại Hà Nội." />