www.thegioididong.com trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu trong việc cung cấp thông tin liên quan đến ĐTDĐ. Bắt đầu từ tháng 11/2006 trang web này còn cung cấp thêm thông tin về giá cả, tính năng kỹ thuật của các loại máy tính xách tay đang được bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
" /> www.thegioididong.com trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu trong việc cung cấp thông tin liên quan đến ĐTDĐ. Bắt đầu từ tháng 11/2006 trang web này còn cung cấp thêm thông tin về giá cả, tính năng kỹ thuật của các loại máy tính xách tay đang được bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
"/> www.thegioididong.com trở thành một trong những địa chỉ hàng đầu trong việc cung cấp thông tin liên quan đến ĐTDĐ. Bắt đầu từ tháng 11/2006 trang web này còn cung cấp thêm thông tin về giá cả, tính năng kỹ thuật của các loại máy tính xách tay đang được bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
" />