www.ongame.com.vn  của công ty  VDC-Net2E sẽ chính thức đi vào giai đoạn Close Beta vào ngày 05/12/2006, lúc đó các trò chơi sẽ được kích hoạt. Hiện tại cổng game trực tuyến Ongame đang tuyển thử nghiệm viên (tester) cho những game cực kỳ mới mẻ và vui nhộn. " /> www.ongame.com.vn  của công ty  VDC-Net2E sẽ chính thức đi vào giai đoạn Close Beta vào ngày 05/12/2006, lúc đó các trò chơi sẽ được kích hoạt. Hiện tại cổng game trực tuyến Ongame đang tuyển thử nghiệm viên (tester) cho những game cực kỳ mới mẻ và vui nhộn. "/> www.ongame.com.vn  của công ty  VDC-Net2E sẽ chính thức đi vào giai đoạn Close Beta vào ngày 05/12/2006, lúc đó các trò chơi sẽ được kích hoạt. Hiện tại cổng game trực tuyến Ongame đang tuyển thử nghiệm viên (tester) cho những game cực kỳ mới mẻ và vui nhộn. " />