• Thứ Hai, 04/12/2006 08:12 (GMT+7)

  Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT

  Theo tin từ VNPT, vào nửa cuối tháng 11/2006, Thủ Tướng Chính Phủ đã có quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn BCVT Việt Nam VNPT. Theo đó, tập đoàn BCVT Quốc Gia Việt Nam - VNPT là tổ hợp doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, bao gồm: công ty mẹ – tập đoàn BCVT VN và các đơn vị thành viên.

  Các khái niệm mới

  Công ty mẹ – tập đoàn BCVT VN là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân. Các đơn vị trực thuộc là các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm trong cơ cấu tập đoàn BCVT VN. Công ty con của tập đoàn là công ty hạch toán độc lập do tập đoàn BCVT VN nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc nắm quyền chi phối thông qua quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp đó hoặc quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp đó.

  Công ty liên kết của tập đoàn là công ty có cổ phần, vốn góp không ở mức chi phối của tập đoàn, chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với tập đoàn theo tỷ lệ vốn góp hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng liên kết đã ký kết. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với tập đoàn là doanh nghiệp không có cổ phần, vốn góp của tập đoàn nhưng tự nguyện liên kết với tập đoàn dưới các hình thức theo quy định của pháp luật.

  Đơn vị thành viên của tập đoàn bao gồm tổng công ty Bưu Chính VN và các công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện liên kết và các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, y tế mà tập đoàn đầu tư vốn. Tổng công ty Bưu Chính VN là tổng công ty do Nhà Nước thành lập và giao vốn thông qua tập đoàn, là đơn vị thành viên của tập đoàn; thực hiện kinh doanh đa ngành, trong đó bưu chính là ngành kinh doanh chính, thực hiện các nhiệm vụ công ích về bưu chính. Các công ty (hoặc tổng công ty) Viễn Thông I, II, III là các công ty con do tập đoàn nắm 100% vốn điều lệ. Mô hình tổ chức quản lý, hoạt động của các doanh nghiệp này do Thủ Tướng Chính Phủ quyết định.

  Tư cách pháp nhân và ngành nghề kinh doanh

  Công ty mẹ - tập đoàn BCVT Việt Nam là công ty nhà nước, do Nhà Nước quyết định đầu tư và thành lập. VNPT có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, biểu tượng, tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ mở tại Kho Bạc Nhà Nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài. Mục tiêu hoạt động của VNPT là kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại VNPT và vốn của VNPT đầu tư tại các doanh nghiệp khác; tối đa hoá hiệu quả hoạt động của tập đoàn BCVT Quốc Gia VN; phát triển thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao; kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông và CNTT là các ngành, nghề kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo; có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; làm nòng cốt để ngành BCVT VIệt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

  VNPT có nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà Nước, bao  gồm trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác trong các ngành, nghề lĩnh vực chủ yếu gồm: dịch vụ viễn thông đường trục; dịch vụ viễn thông – CNTT; dịch vụ truyền thông; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông và CNTT; sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông và CNTT; dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ quảng cáo; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và các ngành nghề khác. Vốn điều lệ của VNPT tại thời điểm 1/1/2006 là 36.955.000.000.000 đồng.

  Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức của VNPT bao gồm: cơ quan quản lý, điều hành tập đoàn; 4 đơn vị trực thuộc; 39 đơn vị thành viên. 4 đơn vị trực thuộc gồm: Bưu Điện Trung Ương, công ty VTN, công ty VTI và trung tâm Thông Tin và Quan Hệ Công Chúng. 39 đơn vị thành viên gồm: tổng công ty Bưu Chính Việt Nam, các công ty con do VNPT nắm 100% vốn điều lệ, các công ty con do VNPT nắm trên 50% vốn điều lệ, công ty liên kết và đơn vị sự nghiệp đào tạo, y tế. Các công ty con do VNPT nắm 100% vốn là các công ty Viễn Thông I, II, III, VDC, VASC.

  Các công ty con do VNPT nắm trên 50% vốn là: VMS, Vinaphone, Tài Chính Bưu Điện, Postef, công ty cổ phần Vật Liệu Bưu Điện, công ty cổ phần In Bưu Điện, Cokyvina, công ty cổ phần Vật Tư Bưu Điện, công ty cổ phần Phát Triển Công Trình Viễn Thông, công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bưu Điện, công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện, công ty cổ phần Thiết Bị Điện Thoại.
   
  Các công ty liên kết là: Sacom, Kasati, CT-IN, công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện, công ty cổ phần Niên Giám Điện Thoại và Những Trang Vàng 1, công ty cổ phần Niên Giám Điện Thoại và Những Trang Vàng 2, liên doanh Sản Xuất Thiết Bị Viễn Thông, liên doanh VinaDeasung, VKX, Focal, Vina-GSC, Vineco, công ty TNHH các Hệ Thống Viễn Thông, công ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Viễn Thông Teleq.

  Đơn vị sự nghiệp đào tạo, y tế gồm học viện công nghệ BCVT, bệnh viện Bưu Điện I, II, III, bệnh viện Điều Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện I, II, trung tâm Điều Dưỡng và Phục Hồi Chức Năng Bưu Điện III.

  Việt Dũng

  (theo VNPT)

  ID: O0612_1