Ngày 2/12/2006, MSI đã tổ chức buổi giao lưu, thảo luận về công nghệ, kỹ thuật mới cùng sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

" /> Ngày 2/12/2006, MSI đã tổ chức buổi giao lưu, thảo luận về công nghệ, kỹ thuật mới cùng sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

"/> Ngày 2/12/2006, MSI đã tổ chức buổi giao lưu, thảo luận về công nghệ, kỹ thuật mới cùng sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

" />