Sau Vietcombank, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã trở thành ngân hàng thương mại thứ 2 và tổ chức thứ 4 ở Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp pháp hóa bản quyền phần mềm với Microsoft. Lễ ký diễn ra ngày 4/12 tại Hà Nội." /> Sau Vietcombank, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã trở thành ngân hàng thương mại thứ 2 và tổ chức thứ 4 ở Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp pháp hóa bản quyền phần mềm với Microsoft. Lễ ký diễn ra ngày 4/12 tại Hà Nội."/> Sau Vietcombank, ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã trở thành ngân hàng thương mại thứ 2 và tổ chức thứ 4 ở Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp pháp hóa bản quyền phần mềm với Microsoft. Lễ ký diễn ra ngày 4/12 tại Hà Nội." />