Tập đoàn CMC Group và sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) chiều ngày 6/12 đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện đồng thời ký các văn kiện tín dụng tài trợ dự án tòa nhà Tri Thức. Sở Giao Dịch BIDV sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của CMC Group đồng thời hỗ trợ CMC Group trong công tác quản lý tài chính." /> Tập đoàn CMC Group và sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) chiều ngày 6/12 đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện đồng thời ký các văn kiện tín dụng tài trợ dự án tòa nhà Tri Thức. Sở Giao Dịch BIDV sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của CMC Group đồng thời hỗ trợ CMC Group trong công tác quản lý tài chính."/> Tập đoàn CMC Group và sở Giao Dịch ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) chiều ngày 6/12 đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện đồng thời ký các văn kiện tín dụng tài trợ dự án tòa nhà Tri Thức. Sở Giao Dịch BIDV sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của CMC Group đồng thời hỗ trợ CMC Group trong công tác quản lý tài chính." />